TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Số,kí hiệu TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Hội Liên hiệp phụ nữ
Thủ túc cấp Tỉnh
Ngày ban hành 06/11/2023
Tài liệu đính kèm