Chương trình Biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 được Hội LHPN Việt Nam tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Những bông hoa tháng 10”.

Số,kí hiệu Chương trình Biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 được Hội LHPN Việt Nam tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Những bông hoa tháng 10”.
Loại văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành Hội Liên hiệp phụ nữ
Thủ túc cấp Tỉnh
Ngày ban hành 18/10/2023
Tài liệu đính kèm