V/v gửi Bản tin đối ngoại tháng 04/2023

Số,kí hiệu 1134/BTV-TCVP
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Hội Liên hiệp phụ nữ
Thủ túc cấp Tỉnh
Ngày ban hành 16/05/2023
Tài liệu đính kèm