V/v gửi Bản tin đối ngoại tháng 03/2023

Số,kí hiệu 1054/BTV-TCVP
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Hội Liên hiệp phụ nữ
Thủ túc cấp Tỉnh
Ngày ban hành 07/04/2023
Tài liệu đính kèm