V/v gửi Bản tin đối ngoại tháng 02/2023

Số,kí hiệu 966/BTV-TCVP
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Hội Liên hiệp phụ nữ
Thủ túc cấp Tỉnh
Ngày ban hành 01/03/2023
Tài liệu đính kèm