Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Số,kí hiệu 33/TB-BTV
Loại văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành Hội Liên hiệp phụ nữ
Thủ túc cấp Tỉnh
Ngày ban hành 09/12/2022
Tài liệu đính kèm