Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản thực hiện vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2020

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản thực hiện vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2020

Chiều ngày 20/5/2020 Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản thực hiện vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2020 cho các đồng chí trong Ban quản lý ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 11 xã, Hội nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh và Bí thư, Phó Bí thư  đoàn của 11 xã tại hội nghị nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản liên tịch đã ký giữa các tổ chức khối đoàn thể với Ngân hàng Chính sách huyện.
Tại lớp tập huấn cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân đã được đồng chí giảng viên đã triển khai một số văn bản có liên quan đến hoạt động vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội; hướng dẫn xây dựng một số loại hồ sơ sổ sách theo dõi vốn vay và hồ sơ quản lý phí ủy thác.
Qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện. Đây là dịp để cán bộ 04 tổ chức Hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Hoàng Thị Dung - Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai


Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan