Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Cang huyện Sông Mã thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hàng năm, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện không ngừng đẩy mạnh việc học tập và “làm theo” Bác, chỉ đạo các cơ sở Hội bám sát các nhiệm vụ và phong trào của Hội gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề của từng năm.

Hội Liên Hiệp phụ nữ xã Chiềng Cang là một tấm gương điển hình trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua do địa phương và Hội cấp trên phát động. Trong những năm qua, Hội đã chỉ đạo các chi hội, hội viên phụ nữ các dân tộc trong toàn xã thi đua học tập, lao động sản xuất chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020) và đặc biệt trong đợt thi đua kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 -19/5/2020)…Với những phong trào thi đua, bằng những việc làm cụ thể, đồng thời thực hiện tốt chủ đề hoạt động Hội năm 2020, trọng tâm hướng tới “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” gắn với thực hiện “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Cang đã đẩy mạnh các phong trào thi đua đến từng cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là chú trọng các hoạt động làm theo Bác, các cuộc vận động phong trào “thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững”.
Qua đợt thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Cang đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã ủng hộ, giúp đỡ những hội viên phụ nữ nghèo, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bằng những “Hũ gạo tình thương”, qua tuyên truyền, vận động tại 17 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã gồm: bản Huổi Cuống, Hát Sét, Bản Củ, Tin Tát, Bản Nhạp, Nà Bon, Bó Lạ, Nà Hỳ, Bản Thón và các chi hội phụ nữ bản vùng cao như chi hội phụ nữ Hua Tát, Ít Lót, Co Tòng, Huổi Dấng, Huổi Tao với 1.063 hội viên phụ nữ các dân tộc tham gia ủng hộ được 350 kg gạo.
Ngày 11-12/5/2020, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Cang đã chia làm 02 tổ đi trao 70 xuất gạo, mỗi xuất là 5 kg gạo, trao cho 70 hội viên phụ nữ nghèo, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ở tại 16 bản.
Qua các việc làm cụ thể của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Chiềng Cang trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” trong tổ chức Hội, qua đó tuyên truyền tấm gương “Người tốt, việc tốt”  và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự tin tưởng, đoàn kết trong các phong trào, cuộc vận động do Hội tổ chức, qua đó thể hiện được mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và tập thể là những hạt nhân góp phân tăng cường sức mạnh của Đảng, sức mạnh của đất nước và nhân dân./.
Lê Liên
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan