PHỤ NỮ SƠN LA THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, THIẾT THỰC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

PHỤ NỮ SƠN LA THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, THIẾT THỰC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Vì sao lấp lánh tỏa muôn nơi
 Mười Chín tháng Năm…vọng đất trời
 Lãnh tụ kính yêu người vĩ đại
 Anh hùng hào kiệt đã ra đời ....
 Thế giới năm châu đều ngưỡng mộ
Muôn nơi thành kính nhớ ơn Người
Hàng năm, vào ngày 19/5 trong lòng mỗi người con Việt Nam lại bâng khuâng tưởng nhớ về Bác Hồ - vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng của Người từ lâu đã trở thành nền tảng tinh thần của đất nước, di sản văn hóa phi vật thể quý báu mà toàn thể dân tộc nguyện đời đời tin tưởng, noi theo. Trong mỗi lĩnh vực, ở mỗi phương diện của đời sống xã hội đều có bóng dáng tư tưởng của Người soi đường, dẫn lối, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động.
Ngày sinh nhật Bác kính yêu
Chúng con muốn gửi vạn điều nhớ ơn
Bác nay tuy đã chẳng còn
Mà công ơn Bác đượm hồn núi sông…
Tuy Bác đã đi xa, nhưng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè thế giới đều cùng chung một tình cảm: Bác Hồ không mất. Người vẫn đời đời sống cùng non sông, đất nước. Bởi vậy, tới dịp tháng 5 hàng năm, toàn thể nhân dân Việt Nam ở khắp mọi miền trong nước và thế giới vẫn tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Bác. Ôn lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Người, là dịp chúng ta soi chung tấm gương lớn, gương mẫu; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Trong đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) có đoạn viết: “Đất nước phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, đã chứng tỏ, tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Là Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta nhưng Chủ tịch Hồ Chí không bao giờ coi mình đứng cao hơn nhân dân, không để ai sùng bái cá nhân mình, chỉ tâm niệm suốt đời là người phục vụ trung thành và tận tụy của nhân dân, “như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra mặt trận”. Ở Người sự vĩ đại và cao cả được thể hiện thông qua những điều hết sức đời thường và giản dị. Đó không chỉ là biểu hiện của đạo đức, lối sống mà còn là phong cách quần chúng, trọng dân và vì dân. Sự giản dị của Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng mang tầm giá trị văn hóa, nhưng lại rất gần gũi với cuộc sống của nhân dân, khiến ai cũng có thể học tập và noi theo.
Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.”
Con lại nhớ về Người Cha năm ấy
Dẫu chưa lần con được thấy mặt Cha
Người anh hùng vì đất nước xông pha
Cha đã sống như loài hoa bất tử.
Để tưởng nhớ công ơn của Bác, nhân dân cả nước nói chung, nhân dân các dân tộc Sơn La nó riêng đều ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong những ngày này toàn thể cán bộ và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội 2020.
Hòa chung với không khí đó, các cấp Hội phụ nữ Sơn La cũng ra sức đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và cần được triển khai một cách nghiêm túc, sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua hành động, việc làm cụ thể. Vì vậy, hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội và Ban Thường vụ tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các phong trào, các cuộc vận động do địa phương và Hội phát động.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” bằng những việc làm mang ý nghĩa thiết thực trên tinh thần tự lực, tự chủ của phụ nữ.
Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, hội viên phụ nữ; ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện gắn với việc thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đội ngũ cán bộ Hội. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, bố trí sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đảm nhiệm, tích cực phòng chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên trong các cấp Hội. Kết quả: 100% cán bộ chuyên trách các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch học tập hàng năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tốt theo kế hoạch và bản cam kết đề ra. Đồng thời thường xuyên giám sát việc học tập và làm theo Bác thông qua các công việc được giao hàng ngày, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp cơ quan.
Các hoạt động “làm theo” Bác đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng, điển hình là phụ nữ Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Thành phố, Quỳnh Nhai, Yên Châu... Nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả như vận động hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo; tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các mô hình tiết kiệm, bảo vệ môi trường; quyên góp giúp phụ nữ nghèo... đã đóng góp tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo được duy trì và nhân rộng như: tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày; tiết kiệm trong ma chay, cưới xin; tiết kiệm điện, nước; làm vườn rau sạch; nuôi lợn đất tiết kiệm; ống tre tiếp sức; hũ gạo tình thương; tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy mực, văn phòng phẩm...; kết quả đã tiết kiệm được hàng chục tấn gạo, thóc giúp hội viên gặp khó khăn lúc giáp hạt. Tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng giúp nhiều hội viên được vay vốn phát triển sản xuất.
Đồng thời, từ khi Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  ra đời đến nay, bên cạnh phong trào thi đua và các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và đưa vào chỉ tiêu thi đua của Hội để thực hiện; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ “5 không 3 sạch” ở cơ sở; duy trì hoạt động mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, vận động hội viên tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vỏ hộp thuốc trừ cỏ, trừ sâu; đào hố rác tại gia đình theo quy định; 204/204 Hội LHPN xã, phường, thị trấn có những phần việc cụ thể đăng ký với cấp ủy cùng cấp để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị, có thể nói những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả của Hội LHPN tỉnh Sơn La trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào thành công chung trong việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã nhiều lần vinh dự được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, Hội xác định cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Chỉ thị gắn với triển khai việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Triển khai thường xuyên; không ngừng nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; kịp thời lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua ở địa bàn cơ sở; các gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền động viên, cổ vũ và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ   toàn quốc và tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
Hồng Nhung
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan