HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH TỔ CHỨC KIỆN TOÀN BỘ MÁY CÁC BAN CHUYÊN MÔN; CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG, BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH TỔ CHỨC KIỆN TOÀN BỘ MÁY CÁC BAN CHUYÊN MÔN; CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG, BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

Thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30.12.2019 của Ban Bí thư Trung ương; Quy định số 1167-QĐ/TU ngày 06/4/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Kế hoạch số 346/KH-BTV ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2020. Ngày 28.4.2020 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4, đồng thời công bố các Quyết định sáp nhập các ban chuyên môn của Hội, Quyết định phân công, bổ nhiệm trưởng, phó các ban chuyên môn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức đã công bố Quyết định sáp nhập và đổi tên các ban chuyên môn; Quyết định bổ nhiệm cán bộ; Quyết định phân công và bổ nhiệm cán bộ các ban chuyên môn thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm đảm bảo tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, trùng lắp, thực hiện đúng quy định của cấp trên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiến hành sáp nhập Ban Tổ chức và Văn phòng Hội, rút gọn từ 04 ban chuyên môn thành 03 ban chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội. Các ban chuyên môn sau sáp nhập, đổi tên, phân công và bổ nhiệm cán bộ như sau:
1- Ban Tổ chức – Văn phòng
- Đồng chí Dương Thị Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức giữ chức Trưởng Ban Tổ chức - Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
2- Ban Tuyên giáo – Chính sách, Luật pháp
- Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách, Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Ban Tổ chức giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

3- Ban Gia đình xã hội – Kinh tế
- Đồng chí Vũ Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Gia đình và Xã hội giữ chức Trưởng Ban Gia đình xã hội – Kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Đồng chí Đặng Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Gia đình và Xã hội giữ chức Phó Trưởng Ban Gia đình xã hội – Kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội, ổn định và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, sau khi công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiến hành luân chuyển vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ đối với một số đồng chí cán bộ thuộc cơ quan Hội.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Mùi Thị Hiền – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức được bổ nhiệm mới nói riêng và cán bộ cơ quan nói chung tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, nhanh chóng tiếp cận, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh ngày càng phát triển./.

Hồng Nhung


Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan