HỘI LIÊN HIỆP PHỤ TỈNH SƠN LA HƯỞNG ỨNG “NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7”

Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 4072/ĐCT-TG ngày 21.02.2020 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tổ chức các hoạt động hưởng “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7”; Ngày 24.02.2020, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã ban hành Công văn số 10/CV-PN chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7” trọng tâm trong tháng 4. Tuy nhiên, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,  thời gian tổ chức các hoạt căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Có thể qua hình thức đọc sách online, thông qua các kênh truyền thông của Hội. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến hội viên phụ nữ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, ít có điều kiện đọc sách. Với mục đích nâng cao chất lượng văn hóa đọc trong cán bộ, hội viên phụ nữ, để cán bộ, hội viên nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật và đời sống. Qua đó, các hội viên phụ nữ có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức chăm sóc gia đình, nuôi dạy con, tuyên truyền về mất cân bằng giới tính, Luật Hôn nhân và gia đình, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh luôn tích cực hưởng ứng ngày hội tại nơi làm việc. Các chị thường trao đổi các tư liệu và chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu và đọc trong quá trình lồng ghép vào công việc chuyên môn. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng, định hướng xu hướng đọc sách lành mạnh, bổ ích cho cán bộ. Đồng thời, là dịp để cán bộ nâng cao ý thức, văn hóa tự học tập, tự nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
Phương Loan 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan