Hội LHPN tỉnh tổ chức Học tập chuyên đề năm 2020

Hội LHPN tỉnh tổ chức Học tập chuyên đề năm 2020

Ngày 17/2/2020, Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã được nghe đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 20.01.2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
Trong đó, nhấn mạnh đến các biểu hiện trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn; các bệnh tham lam, lười biếng, háo danh; xây dựng lối sống trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng và thực hiện nghiêm chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả 02 nội dung có tính chất đột phá, gắn với chuyên đề năm 2020: (1) Giữ vững kỷ luật trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. (2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát huy vai trò nhân dân; thực hiện có hiệu quả đối thoại, tiếp dân và xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân.
Chi bộ đã thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.
Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo./.
Phương Loan

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan