HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH KÝ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xóa mù chữ giai đoạn 2020-2025

Thực hiện chương trình làm việc của Hội LHPN tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo; ngày 06.02.2020 tại trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Hội LHPN tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức chương trình ký kết phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xóa mù chữ giai đoạn 2020-2025; đồng chủ trì có đồng chí Mùi Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham gia chương trình có các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí Trưởng, phó và chuyên viên các ban chuyên môn.
Ông Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Bên trái) và Bà Mùi Thị Hiền - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La ký kết phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xóa mù chữ giai đoạn 2020-2025
Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (Bên trái) và Bà Mùi Thị Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La (bên phải)
ký kết phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xóa mù chữ giai đoạn 2020-2025

 
Chương trình ký kết với mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể đối với giáo dục, trọng tâm là cải tiến chất lượng giáo dục thực chất và bền vững. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 12, quyết tâm nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo. Phối hợp nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của gia đình học sinh để cùng tháo gỡ, giải quyết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục học sinh. Phối hợp tham gia tuyên truyền, triển khai phổ cập giáo dục, xóa mù chữ góp phần củng cố, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. Phối hợp tuyên truyền, vận động học sinh nữ không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.
Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (Bên trái) và Bà Mùi Thị Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La
ký kết phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xóa mù chữ giai đoạn 2020-2025

 
Hai đơn vị đã xác định: Các hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và được tổ chức đa dạng với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng địa phương, đối tượng, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, không phô trương, hình thức. Định kỳ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết các nội dung chương trình phối hợp.
Sau khi kế hoạch được ký kết mỗi ngành sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đặt ra theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên nhằm đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh./.
Bình An
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan