Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La mở các lớp tập huấn triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La mở các lớp tập huấn triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

      Từ ngày 20 - 23/3/2024, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La tổ chức 02 Hội nghị tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”; hướng dẫn kỹ thuật đối với hoạt động đối thoại thuộc khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.
      Trong ngày 20/3, hội nghị tập huấn các nội dung về tổ chức đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản cho 56 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN 16 xã, thị trấn. Với các nội dung chính về: nguyên tắc nội dung và quy trình thực hiện đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản; một số kỹ năng cơ bản trong thực hiện đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản. Từ ngày 21-22/3/2024, Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” cho 45 đại biểu là cán bộ xã, Ban điều hành Địa chỉ tin cậy xã Chiềng San, Mường Bú, Hua Trai và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn. Với các nội dung chính về: các kiến thức về bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình; quy trình thành lập và vận hành Địa chỉ tin cậy; kỹ năng cơ bản về hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.
      Thông qua các lớp tập huấn giúp cho cán bộ Hội tổ chức hiệu quả các nội dung thuộc Dự án 8; góp phần tuyên truyền, vận động người dân nói chung, phụ nữ nói riêng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến giới, những hủ tục lạc hậu và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan