HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

      Thực hiện kế hoạch số 64/KH-PN ngày 06/10/2023 của Hội LHPN thành phố về kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Ngày 30/10/20223, Hội LHPN thành phố phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ năm 2023 cho 70 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chi hội trưởng, chi hội phó 12 xã, phường.
      Tại hội nghị các đại biểu được nghe các đồng chí: Hoàng Thanh Thuý - PCT Hội LHPN thành phố; Nguyễn Trung Tấn - Phó phòng Kế hoạch, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Nguyễn Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố chia sẻ 06 chuyên đề về: Kỹ năng tổ chức các hoạt động thu hút hội viên và thực hiện phong trào, cuộc vận động và 03 nhiệm vụ của Hội; Cách thức rà soát, xây dựng chỉ tiêu và thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội; Thực hiện Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn kiểm tra việc sắp xếp lưu giữ Hồ sơ của Hội phụ nữ cấp xã, Tổ tiết kiệm & vay vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã Hội; Chế độ chính sách, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.
      Hội nghị góp phần nhằm nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở./.
Bích Diệp – Chuyên viên Hội LHPN thành phố

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan