Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn thành lập, vận hành ra mắt, tổ chức truyền thông mẫu nâng cao năng lực cho các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng

Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn thành lập, vận hành ra mắt, tổ chức truyền thông mẫu nâng cao năng lực cho các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng

      Thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025. Tại Sơn La, Dự án 8 đặt chỉ tiêu thành lập, vận hành, duy trì 800 tổ truyền thông cộng đồng trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, huyện Yên Châu được giao chỉ tiêu thành lập, vận hành 33 tổ truyền thông cộng đồng. Dự án gồm 4 nội dung can thiệp, 10 chỉ tiêu cơ bản. Nội dung xây dựng, vận hành các tổ, nhóm truyền thông tiên phong thay đổi cộng đồng  là một trong những nội dung cốt lõi của Dự án.
      Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-BTV ngày 20/8/2023 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Châu về Tập huấn, triển khai, thành lập, vận hành và duy trì mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, ngày 7/9/2023, Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng cho các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo UBND các xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, Bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín, hội viên phụ nữ tiêu biểu và các thành phần liên quan của các xã, bản thuộc vùng triển khai dự án.
      Ngay sau hội nghị tập huấn, Hội LHPN huyện đã phối hợp với UBND, Hội LHPN các xã chuẩn bị các điều kiện, tổ chức Lễ ra mắt các tổ truyền thông cộng đồng, tại buổi ra mắt, UBND các xã công bố quyết định của UBND xã về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng, mỗi tổ có từ 7-10 thành viên đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo hướng dẫn. Tính đến ngày 30/10/2023, Hội LHPN huyện đã phối hợp với UBND các xã triển khai dự án tổ chức ra mắt được 33/33 tổ truyền thông cộng đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn I, với tổng số 325 thành viên tham gia mô hình, trong đó 242 thành viên nam, 83 thành viên nữ.
      Sau Lễ ra mắt các tổ truyền thông cộng đồng, Hội LHPN huyện Yên Châu đã tổ chức 11 buổi truyền thông mẫu với nội dung “Thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà” và tổ chức 11 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên tổ truyền thông cộng đồng./.
Quàng Hoa - Hội LHPN Yên Châu

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan