Hội LHPN Thành phố Tổ chức sơ kết Mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Co Phung, xã Hua La

Hội LHPN Thành phố Tổ chức sơ kết Mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Co Phung, xã Hua La

       Thực hiện các chủ trương của Thành phố về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng tỷ lệ cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại cây, con có giá trị kinh tế cao; đồng thời, triển khai nhiệm vụ 2 của Đề án 939; Kế hoạch số 240- KH/PN ngày 18/6/2021 về triển khai hỗ trợ kinh phí cho hộ phụ nữ thực hiện mô hình nuôi Dê sinh sản tại bản Co Phung, xã Hua La, thành phố Sơn La năm 2021.
       Ngày 27/10/2023, Hội LHPN thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Co Phung, xã Hua La. Từ ngày 03/12/2021, Hội LHPN thành phố đã tổ chức trao 60 con dê, cho 30 hộ (02 con/01 hộ) tại Bản Co Phung xã Hua La với số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng chẵn). Đến nay mô hình nuôi dê, từ 60 con dê giống ban đầu đến nay dê sinh trưởng và phát triển tốt nhân diện được 362 con (tăng trưởng thêm 302 con).
       Bước đầu mô hình tạo hiệu ứng tích cực giúp cho 30 hộ có thêm thu nhập tính đến nay bình quân một hộ 8,4 triệu/ năm, tổng đàn dê thu nhập 252 triệu đồng, chăn nuôi ổn định, nhân diện được nhiều hộ trong bản, trong xã; đời sống gia đình hội viên tham gia mô hình từng bước nâng cao, gắn bó với tổ chức Hội góp phần vào thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo của thành phố Sơn La./.
Bích Diệp – Chuyên viên Hội LHPN thành phố

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan