HỘI LHPN HUYỆN MAI SƠN ĐẨY MẠNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG MÔ HÌNH “NHÀ SẠCH VƯỜN ĐẸP”

HỘI LHPN HUYỆN MAI SƠN ĐẨY MẠNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG MÔ HÌNH “NHÀ SẠCH VƯỜN ĐẸP”

      Thực hiện Kết luận số 604-KL/HU ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện chủ trương “Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với mục tiêu “3 sạch” - sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ”; Kết luận 500-KL/HU, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “xây dựng  gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2026;
      Với mục đích xây dựng mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp” trong các hộ gia đình nhằm sản xuất thực phẩm; ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất, chăn nuôi; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2023, Hội LHPN huyện chỉ đạo mỗi xã lựa chọn ít nhất 10 hộ trở lên làm mô hình điểm “Nhà sạch - Vườn đẹp” để nhân rộng
      Trong tháng 10/2023, các xã, thị trấn đã tổ chức gắn biển và trao Quyết định công nhận 25 mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp” cụ thể: xã Chiềng lương công nhận 05 hộ tại bản Lạn Quỳnh, Phú Lương, Mật Sàng, Mờn 2 và bản Chi; Chiềng Sung 01 hộ tại bản Nong Bình; Thị trấn Hát Lót 10 hộ tại các Tiểu khu 1,2,3,4,17; xã Mường Chanh 01 hộ tại bản Hỏm Lợi; xã Cò Nòi 08 hộ tại bản Nhạp, Mé Lếch, Tiểu khu Quyết Thắng.
      Thời gian tới, các mô hình sẽ tiếp tục được triển khai, thực hiện theo kế hoạch đề ra. Góp phần, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhân dân, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư./.
Hà Thị Bình - Hội LHPN huyện Mai Sơn
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan