HỖ TRỢ BẢO HIỂM Y TẾ, SINH KẾ CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỪ QUỸ MÔ HÌNH “NGÔI NHÀ XANH” CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MƯỜNG LA

HỖ TRỢ BẢO HIỂM Y TẾ, SINH KẾ CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỪ QUỸ MÔ HÌNH “NGÔI NHÀ XANH” CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MƯỜNG LA

      Nhằm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường La lần thứ XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, giao chỉ tiêu cụ thể cho cơ sở Hội, xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ rác thải nhựa hỗ trợ sinh kế và BHYT cho phụ nữ yếu thế” là một trong những chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết đại hội. Xây dựng mô hình Ngôi nhà xanh, nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên và nhân dân chung tay phòng chống rác thải nhựa, làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.
      Năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chỉ đạo cơ sở Hội thành lập được 4 mô hình tại các xã Mường Bú, Tạ Bú, Chiềng San và thị trấn Ít Ong. Các ngôi nhà được thành lập trong quý I/2023, sau 9 tháng triển khai các mô hình đã thu gom 20kg rác thải rắn, 740kg rác thải nhựa, với tổng số tiền bán được là 5.905.000đ (năm triệu chín trăm linh năm nghìn đồng), hỗ trợ mua BHYT cho 7 hội viên, hỗ trợ sinh kế (mua dê giống) cho 01 hội viên để phát triển kinh tế gia đình.
      Đây là mô hình mang ý nghĩa thiết thực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Trong thời gian tới Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện nhằm tập hợp thu hút hội viên, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên và nhân dân trong thu gom rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và gây quỹ để giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.
Hội LHPN huyện Mường La
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan