HỘI LHPN HUYỆN MƯỜNG LA MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ NĂM 2023

HỘI LHPN HUYỆN MƯỜNG LA MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ NĂM 2023

      Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-BTV ngày 17/4/2023 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019 - 2025, năm 2023. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện mở 02 lớp bồi dưỡng chi hội trưởng phụ nữ năm 2023, tham gia lớp bồi dưỡng gồm 40 chị là chi hội trưởng các xã Mường Bú, Mường Chùm, Chiềng Lao, Hua Trai, Ngọc Chiến.
      Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề: Kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi hội/tổ phụ nữ;  Kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN cơ sở; Hướng dẫn xây dựng quỹ Hội và quản lý quỹ hội nhiệm kỳ 2021-2026.
      Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho chi hội trưởng phụ nữ có khả năng “giỏi một việc, biết nhiều việc”, góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động công tác hội cho đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình hiện nay và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.
Hội LHPN huyện Mường La
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan