Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Mai Sơn tổ chức nghị Tập huấn Bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ năm 2023

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Mai Sơn tổ chức nghị Tập huấn Bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ năm 2023

      Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-BTV ngày  17/4/2023 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023.Từ ngày 25/7 đến hết ngày 30/7/2023. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng  cho cho 40 đại biểu là Chi Hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ cho các xã trên địa bàn huyện.
      Nhằm kịp thời trang bị cho Chi Hội trưởng, tổ trưởng những kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi hội/tổ phụ nữ; kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng tập hợp thu hút phát triển hội viên; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN cơ sở; xây dựng quỹ hội và quản lý quỹ hội nhiệm kỳ 2021-2026.
      Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ngân - UV BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mai Sơn; đồng chí Hà Thị Bình - Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Mai Sơn chuyển tải các chuyên đề: về kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi hội/tổ phụ nữ; kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN cơ sở; xây dựng quỹ hội và quản lý quỹ hội nhiệm kỳ 2021-2026.
      Thông qua lớp tập huấn các đồng chí học viên sẽ sử dụng những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được để áp dụng vào trong thực tiễn công tác hội và phong trào phụ nữ từ đó tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã đề ra, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.
Quàng Hoàn
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan