HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

      Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-BTV ngày 23/03/2023 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; trong 2 ngày (20-21/7/2022), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 120 chị là Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn; Uỷ viên BCH Hội LHPN các xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên, chi hội trưởng của Hội LHPN 12 huyện/thành phố.
      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thanh Thuỷ - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội; Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Vi Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cung cấp thông tin về các nội dung: Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình (sửa đổi) và những điểm mới về Luật PCBLGĐ; Luật phòng, chống mua bán người và các quy định về công tác phòng chống mua bán người; kỹ năng cơ bản phòng tránh bạo lực và xâm hại trẻ em; nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến và một số vấn đề về nắm tình hình tư tưởng trong giai đoạn hiện nay nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng thù địch, phản động, lưu vong.
      Hội nghị tập huấn là dịp để các các đại biểu được nâng cao kiến thức và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội phụ nữ cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay nhằm xây dựng một xã hội đề cao các giá trị của quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trên tinh thần dân chủ, pháp quyền trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội./.
Nguyễn Hiền
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan