Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị BCH lần thứ X, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị BCH lần thứ X, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

      Chiều ngày 30/6/2023, tại phòng họp số 01 Trung tâm hội nghị huyện, Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 sơ kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ huyện 6 thàng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21–CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư khoá XII về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; sơ kết 01 năm triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.
 
      Hội nghị đã đánh giá khái quát một số kết quả đạt được hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2023; kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21–CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (Khoá XII) về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; kết quả 01 năm triển khai thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, triệu phần quà san sẻ yêu thương.
      Hội nghị tiếp tục triển khai những nội dung trọng tâm, cốt lõi các văn bản dự thảo chương trình trọng tâm công tác Hội năm 2023; xin ý kiến vào dự thảo quyết định và dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Triển khai nội dung chính hướng dẫn 19/HD-ĐCT ngày 11/4/2023 của Đoàn Chủ tịch TW Hội; Hướng dẫn 21/HD-ĐCT ngày 29/5/2023 của Đoàn Chủ tịch TW Hội hướng dẫn về chỉ tiêu phát triển hội viên và hỗ trợ tổ chức cơ sở Hội đạt tỷ lệ tập hợp trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn tham gia tổ chức Hội nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 15/HD-BCH ngày 30/12/2022 của BTV Hội LHPN tỉnh Sơn La về đối tượng hội viên được miễn, giảm đóng hội phí và quản lý hội phí (giai đoạn 2022 - 2027); đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Chỉ tiêu năm 2023.
      Tại hội nghị các đồng chí UVBCH phát biểu thảo luận sôi nổi, các ý kiến phát biểu thảo luận nhất trí với các báo cáo đánh giá khái quát một số kết quả đạt được hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2023; kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21–CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư …, đồng thời chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm, vai trò chủ động, tích cực của cán bộ Hội trong thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, công tác phát triển đảng viên nữ, phát hiện, nhân rộng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế./.
 Quàng Hoa - Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan