HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MƯỜNG LA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN, NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MƯỜNG LA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN, NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG

      Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-BTV ngày 30/04/2023 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện về tập huấn hướng dẫn vận hành và duy trì tổ truyền thông cộng đồng. Ngày 08 - 09/6/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn, nâng cao năng lực Tổ truyền thông cộng đồng cho 57 đại biểu là thành viên Tổ truyền thông cộng đồng của xã Tạ Bú, Chiềng Hoa.
      Tại hội nghị, đại biểu được trao đổi các chuyên đề về: (1) Hướng dẫn duy trình và vận hành Tổ truyền thông cộng đồng; Kiến thức về giới, bình đẳng giới, phát hiện các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; (2) Một số hình thức truyền thông phù hợp với Tổ truyền thông: Truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông thông qua thăm hộ gia đình, truyền thông trên loa phát thanh... (3) Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động tổ truyền thông cộng đồng; điều hành câu lạc bộ, lắng nghe, thuyết trình, viết báo cáo...
      Đây là một trong những nội dung của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Qua hội nghị tập huấn, giúp cho Tổ truyền thông cộng đồng nắm được những kiến thức cơ bản để duy trì, vận hành tổ truyền thông cộng đồng./.
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan