Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL lồng ghép tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ

Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL lồng ghép tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ

      Tiếp tục triển khai thực hiện Tiểu dự án 02 của Dự án 09 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các ngày 16,17,23 và ngày 24/5/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, huyện Đoàn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống lồng ghép, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm giảm thiểu tình trạng tạo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Sặp Vạt, Thị Trấn, Chiềng Sàng, Chiềng Đông cho 390 đại biểu gồm: chi hội trưởng, chi hội phó Phụ nữ, bí thư chi hộ, Trưởng bản, y tế bản, Bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng, chi hội phó hội nông dân, người uy tín, mặt trận, người cao tuổi, cựu chiến binh…
      Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật huyện tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật  Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình 2014; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, đồng thời phân tích những hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số, suy giảm giống nòi, có thể sinh ra những đứa con bị dị dạng hoặc bệnh tật di truyền... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân về phòng, chống tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành vi trong hôn nhân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và ngăn chặn hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện./.
Quàng Hoa - Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan