HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BẮC YÊN MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BẮC YÊN MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

      Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội, từ ngày 18-20/5/2023 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Yên đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Hội năm 2023 cho 70 cán bộ Hội LHPN các cấp.
      Tham gia Lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu và học tập các chuyên đề: Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Những điểm mới trong Điều lệ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027; Kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội Phụ nữ; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Hội LHPN các cấp. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức các hoạt động và phong trào Hội phụ nữ ở cơ sở.
      Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội. Đặc biệt, những kiến thức cơ bản được trang bị sẽ giúp cán bộ, hội viên Hội LHPN cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Hội LHPN huyện Bắc Yên
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan