HỘI LHPN, CÔNG AN, ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN MƯỜNG LA RA QUÂN THỰC HIỆN QCPH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN THU NHẬN, CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI XÃ CHIỀNG MUÔN

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN, CÔNG AN, ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN MƯỜNG LA RA QUÂN THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN THU NHẬN, CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI XÃ CHIỀNG MUÔN

      Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CAH-ĐTN-HLHPN ngày 21/4/2023 về phối hợp giữa Công an huyện với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Mường La.
      Ngày 09/5/2023, ba đơn vị Công an huyện, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ra quân hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID; tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID; hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn làm thủ tục thu nhận CCCD tại xã Chiềng Muôn.
      Tại buổi lễ ra quân đã triển khai cài đặt định danh điện tử mức độ 1, 2 được 215 người, làm căn cước công dân được 39 người, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời gian tới, Hội LHPN, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM huyện, Công an huyện tiếp tục phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và người dân cài đặt và sử dụng định danh điện tử VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia trực tuyến trên địa bàn các xã trong toàn huyện./.
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường La
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan