Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

      Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CAT-TĐTN-HLHPN ngày 21/4/2022 giữa Công an tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thu nhận, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La.
      Để triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã phát động phong trào thi đua: Tăng cường triển khai thực hiện trong đợt thi đua 60 ngày đêm (từ 21/4 đến 21/6/2023) thực hiện Đề án 06/CP. Thiết thực tổ chức các hoạt động triển khai phong trào thi đua, chiều ngày 21/4/2023 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho 120 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cấp cơ sở với nội dung trọng tâm là tuyên truyền về tiện ích, lợi ích của tài khoản định danh và xác thực điện tử (VneID) trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 trên ứng dụng VneID.
      Trong thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tửtrên địa bàn toàn tỉnh./.
Nguyễn Thị Phương, Ban Tổ chức - Văn phòng

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan