Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ tín dụng, quản lý nguồn vốn Ủy thác qua NHCSXH, NHNN&PTNT năm 2023

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ tín dụng, quản lý nguồn vốn Ủy thác qua NHCSXH, NHNN&PTNT năm 2023

      Ngày 18-19/4/2023, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tín dụng, quản lý nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho 50 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN xã, phường thị trấn của 06 huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La, Yên Châu.
      Tại hội nghị các học viên đã được nghe báo cáo viên triển khai các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện ủy thác thông qua tổ chức Chính trị - Xã hội trên địa bàn tỉnh; các nội dung chính của từng chương trình cho vay và trách nhiệm của Hội các cấp trong hoạt động ủy thác theo các nội dung  của từng chương trình. Các học viên còn được nắm bắt thông tin về kết quả hoạt động của NHCSXH và các chương trình cho vay đang thực hiện tại NHCSXH; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác, các vấn đề liên quan đến công tác ủy thác cho vay. Từ đó các học viên đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình quản lý, thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở.
      Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho các học viên nắm vững các quy định, hướng dẫn về nội dung bản mới trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác; nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; kỹ năng, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, nhận ủy thác. Đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, để thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn./.
 Nguyễn Ngọc, BanGĐXH- KT
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan