Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I

Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I

      Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Ngày 06/4/2023, Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương phụ nữ tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
      Thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị các cấp Hội LHPN đã lựa chọn, đăng ký việc làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, đưa vào chỉ tiêu thi đua: Mỗi cơ sở Hội lựa chọn ít nhất 01 hành động cụ thể làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao. Đến nay 12/12 đơn vị và chi hội trực thuộc đều đăng ký, thực hiện việc làm theo. Duy trì và thành lập mới các mô hình Dân vận khéo gồm 17 mô hình, trong đó 14 mô hình cấp cơ sở, 03 mô hình cấp huyện. Phong trào thi đua “Phụ nữ Quỳnh Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã đã vận động, giúp đỡ được 116 gia đình hội viên đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch. Duy trì hoạt động 97 mô hình xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với 7.543 thành viên tham gia sinh hoạt..
Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
      Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã biểu dương 15 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời hội LHPN huyện đã phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Mô hình trồng cây mít thái của hội viên Ngần Thị Lâm (Ở giữa) - bản Chạ Lóng xã Chiềng Bằng
      Sau hội nghị các đại biểu đã đến tham quan mô hình trồng cây mít thái của chị Ngần Thị Lâm - hội viên chi hội bản Chạ Lóng xã Chiềng Bằng. Gia đình chị bắt đầu mô hình từ năm 2015 với 1,5ha, đến nay mô hình sinh trưởng, phát triển tốt và đã cho thu hoạch, sau khi trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập gần trăm triệu đồng/năm.
      Đồng thời, trong cùng ngày, tại nhà văn hóa xã Chiềng Bằng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực Nghiệp vụ tín dụng về chính sách phục vụ phát triển Nông nghiệp nông thôn năm 2023. Hội nghị giao ban đã tập trung trao đổi, chia sẻ, bàn phương hướng thực hiện tốt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm. Đồng thời tập trung thảo luận về các giải pháp liên quan đến Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực Nghiệp vụ tín dụng về chính sách phục vụ phát triển Nông nghiệp nông thôn năm 2023./.
Cán bộ Ngân hàng NN&PTNN huyện tập huấn tại hội nghịĐại biểu dự hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023
Lò Thảo - Hội LHPN Quỳnh Nhai
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan