HỘI LHPN CÁC XÃ HUYỆN BẮC YÊN RA MẮT TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG

HỘI LHPN CÁC XÃ HUYỆN BẮC YÊN RA MẮT TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG

      Với mục đích tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong 3 ngày từ ngày 29-31/3/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ các xã Song Pe, Hua Nhàn, Hồng Ngài, Mường Khoa, Xím Vàng và Phiêng Ban, huyện Bắc Yên phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025.
      Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập tại các bản: bản Hua Noong – xã Hua Nhàn, bản Xím Vàng – xã Xím Vàng, bản Cao Đa 1- xã Phiêng Ban, bản Phúc – xã Mường Khoa, bản Pe – xã Song Pe,bản Đung Giàng – xã Hồng Ngài. Tại buổi lễ, đã thông qua Quyết định thành lập tổ, ra mắt các thành viên, thông qua Quy chế hoạt động của tổ. Các tổ được thành lập từ 7-10 thành viên bao gồm Ban quản lý Bản, người có uy tín trong cộng đồng và sinh hoạt theo quy chế, thực hiện đảm bảo mỗi tháng có ít nhất 01 hoạt động truyền thông.
      Trong buổi lễ ra mắt, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của chi hội phụ nữ các bản tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng./.
Lường Anh Ngân – Chuyên viên Hội LHPN Bắc Yên
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan