Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở năm 2023

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở năm 2023

      Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BTV ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023.Từ ngày 27/3 đến hết ngày 28/3/2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cho 60 đại biểu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện/ thành phố.
      Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, hướng tới xây dựng tổ chức Hội vững mạnh chuyên nghiệp, hiệu quả. Kịp thời trang bị cho cán bộ Hội các cấp những kiến thức mới về nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; phát huy được vai trò, ý thức, trách nhiệm và tinh thần chủ động của người cán bộ Hội trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai tốt các hoạt động Hội tại địa phương.
      Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được đồng chí Quàng Thị Vân - Phó Chủ tịch Thường Trực Hội LHPN tỉnh chuyển tải các chuyên đề về: Những điểm mới của Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Một số nội dung cơ bản về công tác phát triển, quản lý hội viên; Hướng dẫn xây dựng và quản lý quỹ hội, phí uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội nhiệm kỳ 2022-2027.  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027. Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022-2027. Thảo luận Chương trình hành động thực hiện Khâu đột phá Đồng hành xây dựng chi, tổ phụ nữ các xã biên giới vững mạnh, trong đó chú trọng đến các vùng có đồng bào sinh hoạt tôn giáogiai đoạn 2021 – 2026. Hướng dẫn triển khai và duy trì sử dụng phần mềm quản lý hội viên trong các cấp Hội./.
Quàng Hoàn
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan