Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ tín dụng, quản lý nguồn vốn Ủy thác qua NHCSXH, NH Bưu điện Liên Việt năm 2023

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ tín dụng, quản lý nguồn vốn Ủy thác qua NHCSXH, NH Bưu điện Liên Việt năm 2023

      Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BTV ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Sơn La về tập huấn về triển khai các hoạt động tín dụng uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã Hội năm 2023. Ngày 15-17/3/2023, Hội LHPN tỉnh phối hợp với NHCSXH, Ngân hàng Bưu điện Liên việt Chi nhánh Sơn La tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực tín dụng, quản lý nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho 80 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ phụ trách chương trình tại Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.
      Tại hội nghị tập huấn các học viên đã được nghe triển khai một số văn bản mới về tín dụng chính sách; triển khai phổ biến các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện ủy thác thông qua tổ chức Chính trị - Xã hội trên địa bàn tỉnh ; các nội dung chính của từng chương trình cho vay và trách nhiệm của Hội các cấp trong hoạt động ủy thác theo các nội dung tại Văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 28/12/2021 về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Công tác chỉ đạo tuyên truyền của tổ chức Hội cơ sở đến Ban quản lý Tổ TK&VV, hộ vay vốn thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách; một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã. Phân tích kết quả hoạt động ủy thác của Hội đến thời điểm tập huấn.
      Hướng dẫn tổ chức Hội các cấp thực hiện một số nội dung: công tác thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất hằng năm theo Kế hoạch đã được tổ chức Hội xây dựng, kiểm tra sử dụng vốn của hộ vay sau khi nhận tiền vay (trong vòng 30 ngày);  Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát theo nội dung Văn bản số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay và Chấm điểm đánh giá chất lượng ủy thác theo Văn bản số 10567/NHCS-TDNN ngày 29/12/2022 của NHCSXH; Hướng dẫn xây dựng quy chế và một số nghiệp vụ tài chính kế toán.
      Qua lớp tập huấn giúp cho học viên nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, theo dõi nguồn vốn, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý sổ sách, chứng từ trong việc ký nhận uỷ thác qua ngân hàng CSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; kỹ năng nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ ủy thác và triển khai một số văn bản mới về hoạt động uỷ thác cho cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện nhằm thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động uỷ thác. Nâng cao chất lượng thực hiện quy trình nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng trong thành lập các tổ liên kết vốn vay, giúp Hội viên  được tiếp cận vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; cung cấp các sản phẩm dịch vụ và hướng dẫn cho hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả./.
Nguyễn Ngọc
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan