CƠ QUAN HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ THÁNG 3/2023

CƠ QUAN HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ THÁNG 3/2023

      Thực hiện Hướng dẫn số 92/HD-BTGTU ngày 10/3/2020 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về “tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ”; sáng ngày 6/3/2023 tại Hội trường tầng 4, cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 3 năm 2023. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trong không khí trang nghiêm, long trọng.
      Sau nghi thức chào cờ; cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh được nghe đồng chí Quàng Thị Vân – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh truyền đạt một số lời dạy của Bác Hồ dành cho Phụ nữ Việt Nam. Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ là hoạt động chính trị quan trọng mang tính thường xuyên của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh nói chung và Hội LHPN tỉnh nói riêng; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan về tinh thần yêu nước; niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Đồng thời, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật thông tin kịp thời về tình hình nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa công sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.
Nguyễn Hiền

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan