Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Công tác Hội phụ nữ năm 2023 cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở

Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Công tác Hội phụ nữ năm 2023 cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở

      Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/HU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-TTCT ngày 26/12/2022 của Trung tâm Chính trị huyện Yên Châu về tổ chức học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị quý I năm 2023; Kế hoạch số 102/KH - PN ngày 20 /02/2023 của Ban Thường vụ Hội HLHPN Yên Châu về thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liện quan đến phụ nữ”; Đề án 1893 “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” năm 2023. Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Yên Châu mở 01 lớp bồi dưỡng lý  luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở. Thời gian học 3 ngày từ ngày 01-03/ 03/2023 cho 81 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã, thị trấn, Chi hội trưởng, Chi hội phó các chi hội thuộc các xã Chiềng Tương, Lóng Phiêng, Tú Nang, Chiềng Hặc, Mường Lựm, Sặp Vạt, Chiềng Khoi, Thị Trấn.
      Trong thời gian 3 ngày, giảng viên đã truyền đạt 05 chuyên đề gồm: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta;  hệ thống chính trị ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Phụ nữ và bình đẳng giới; chức năng đại diện; phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở;
      Ngoài 05 chuyên đề trên, các học viên còn được nghe các giảng viên thông tin về những điểm mới của Điều lệ Hội khóa XIII, tình hình và nhiệm vụ của địa phương; thực hành kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, tuyên truyền và giải quyết 01 số tình huống thường xảy ra tại cơ sở. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, phát biểu và chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động phong trào tại cơ sở…Qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ Hội phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
      Đồng thời Hội LHPN huyện phát động học viên tham gia hưởng ứng Tuần lễ Áo dài và trang phục truyền thống phù hợp với nét văn hóa đặc sắc dân tộc được học viên tham gia nhiệt tình, phấn khởi, tự hào./.
Hội LHPN huyện Yên Châu

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan