Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện năm 2022

Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện năm 2022

      Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; Hướng dẫn Số 09-HD/BDVTU ngày 20/7/2022 của Ban Dân vận tỉnh ủy về hướng dẫn về Một số nội dung thực hiện Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân. Sáng ngày 30/12/2022, Hội LHPN huyện Yên Châu phối hợp với Văn phòng huyện ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ. Tới dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Tòng Thế Anh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đoàn viên, hội viên, trong đó có 70 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đối thoại.
      Tại buổi đối thoại, cán bộ, đoàn viên, hội viên đã được thông tin những nội dung tiếp xúc đối thoại, đã có 20 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ tập trung vào các vấn đề như: công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ nữ; những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên phụ nữ và nhân dân trong các lĩnh vực như việc làm, sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe, chế độ chính sách... Các ý kiến kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Yên Châu với đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã được tiếp thu, giải trình và giải quyết trực tiếp tại hội nghị.
      Thông qua đối thoại tăng cường sự hiểu biết, gắn kết, giúp hội viên phụ nữ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của phụ nữ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn./.
Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan