Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

      Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 265-KH/ĐĐ ngày ngày 23/12/2022 của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
      Sáng ngày 30/12/2022, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 21 đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan Hội LHPN tỉnh. Tại Hội Nghị, đồng chí Vi Thị Bình - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã dự và phát biểu khai mạc hội nghị; đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, hội viên nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các Nghị quyết của Trung ương, gồm: (1) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (2) Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (3) Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về định hướng Quy hoạch tồng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (5) Các văn bản của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII.
      Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vi Thị Bình đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh tiếp tục nghiên cứu các nội dung trong các Nghị quyết, đồng thời, tích cực tuyên truyền tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và nhân dân trong toàn tỉnh./.
Cà Thị Dung - Ban TG-CS,LP Hội LHPN tỉnh Sơn La

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan