Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ bảy bầu Ủy ban kiểm tra và các chức danh Chủ nhệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ bảy bầu Ủy ban kiểm tra và các chức danh Chủ nhệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

      Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; Hướng dẫn số 01/HD-BCH ngày 28/6/2022 của Ban Chấp Hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; Hướng dẫn số 12/HD-BTV ngày 26/10/2022 của Hội LHPN tỉnh Sơn La về thực hiện Đề án số 04/ĐA-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp”; Quyết định số 5024/QĐ-ĐCT ngày 18/9/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc ban hành quy chế bầu cử trong tổ chức Hội LHPN Việt Nam. Chiều ngày 19/12/2022, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202 đã tổ chức hội nghị lần thứ bảy bầu Ủy ban  kiểm tra Hội khóa I.
      Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã bầu 5 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo hướng dẫn, bầu đồng chí Mùa Thị Mỷ - Phó chủ tịch Hội LHPN huyện giữ chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; bầu đồng chí Hoàng Thị Lan Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ chuyên viên Hội LHPN huyện giữ chức danh Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.
      Việc thành lập Ủy ban kiểm tra Hội với chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; giúp nâng chất lượng, kịp thời, đúng quy định, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Hội./.
Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan