HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

      Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-PN ngày 03/11/2022 của Hội LHPN Thành phố về kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022. Ngày 25/11/2022, Hội LHPN Thành phố phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ năm 2022 cho 70 cán bộ, hội viên phụ là Ủy viên BCH, Chi hội trưởng, Chi hội phó 12 xã/phường.
Giảng viên : Đ/c Cầm Thị Bích Thủy – TUV, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố
 
      Lớp học diễn ra trong 02 ngày với 04 chuyên đề: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; giới thiệu Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; quán triệt nội dung Hướng dẫn số 08/HD-ĐCT ngày 20/9/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về một số vấn đề về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2027; phương pháp triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên” nhiệm kỳ 2021-2026. Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở đáp ứng yêu cầu tình hình mới, qua đó thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; thực hiện phong trào thi đua và 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở./.
Bích Diệp

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan