HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG NĂM 2022

HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG NĂM 2022

      Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-PN ngày 20/9/2022 của Hội LHPN Thành phố về in ấn sổ tay tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và truyền thông hưởng ứng “Ngày pháp luật 9/11” năm 2022. Ngày 23/11/2022, Hội LHPN xã Chiềng Cọ phối hợp với Phòng Dân tộc thành phố mở Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho 40 cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội nghị tập trung với nội dung chính, bao gồm: một số quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hướng dẫn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; cung cấp bộ câu hỏi chắc nghiệm và hỏi đáp về Luật hòa giải cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, các quy định về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
      Sau hội nghị giúp cán bộ hội niên phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, các kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương./.
Bích Diệp
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan