Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn phong trào thi đua

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên” nhiệm kỳ 2021 - 2026

      Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-BTV ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tập huấn quán triệt thực hiện Kế hoạch số 77/KH-ĐCT ngày 26/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tập trung nội dung tuyên truyền Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Hướng dẫn số 09/HD-BTV ngày 09/9/2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên” nhiệm kỳ 2021 - 2026.
      Ngày 21, 22/11/2022, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên” nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ chuyên trách cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thành phố, với 81 học viên tham gia tập huấn.
      Tại lớp tập huấn, đồng chí Bùi Thanh Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên,  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Vi Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã giới thiệu nội dung Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên” theo tinh thần Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, thái độ, hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống, hướng tới xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có đạo đức, tri thức, sức khoẻ và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ, cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng phong trào; tăng cường vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương; kết nối nguồn lực xã hội nhằm tạo điều kiện, cơ hội, môi trường thuận lợi cho phụ nữ rèn luyện, phấn đấu.
      Qua lớp tập huấn, các học viên trong lớp đã nắm được nội dung của phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, phù hợp với mong muốn, nhu cầu, điều kiện cụ thể của phụ nữ ở từng địa phương, lĩnh vực; đảm bảo 100% Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện phong trào thi đua; tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị tham gia, vào cuộc, tạo điều kiện để các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện phong trào./.
Dương Thị Thúy, Ban TG-CSLP
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan