Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức truyền thông hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam - 9/11” năm 2022

Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức truyền thông hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam - 9/11” năm 2022

      Hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam – 9/11”, toàn dân nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật và thực hiện Kế hoạch số 88/KH-BTV ngày 01/07/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về in ấn sổ tay tuyên truyền, PBGDPL và truyền thông hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam - 9/11” năm 2022.
      Ngày 07/11/222, tại xã Chiềng Sơ và xã Yên Hưng huyện Sông Mã, đồng chí Vi Thị Bình – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng đoàn công tác Họi LHPN tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị truyền thông tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 hội viên, phụ nữ tham gia.

      Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày pháp Luật Việt Nam - 9/11” nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chuyển đổi hành vi, phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
      Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh tích cực chủ động phòng ngừa; tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ và cán bộ, hội viên phụ nữ, mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.
      Để hình thành nền văn hóa pháp luật, cần phải xây dựng lối sống tôn trọng pháp luật. Lối sống theo pháp luật thể hiện một trạng thái thường xuyên, thường ngày, được tạo lập từ các ứng xử theo pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh; không đơn thuần chỉ là một hành động nhất thời mà trở thành thói quen, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngoài hoạt động truyền thông tại huyện Sông Mã, Hội LHPN tỉnh đã có văn bản chỉ đạo 12 huyện/thành phố và các đơn vị trực thuộc tùy thuộc vào tình hình thực tế ở địa phương để tham mưu phối hợp thực hiện hưởng ứng các hoạt động tại địa phương; đồng thời In ấn 1.100 cuốn sổ tay “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật” cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Nội dung tập trung vào một số vấn đề cơ bản về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Quy định của Pháp luật liên quan đến Phụ nữ và một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật...chuyển phát kịp thời đến các cấp Hội phụ nữ cơ sở để tuyên truyền hưởng ứng “Ngày pháp Luật Việt Nam 9/11”  năm 2022./.
Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách, Luật pháp
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan