Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi “Phụ nữ Sơn La khởi nghiệp với mô hình Hợp tác xã kiểu mới” năm 2022

ngày 14/10/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi “Phụ nữ Sơn La khởi nghiệp với mô hình Hợp tác xã kiểu mới” năm 2022

      Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La gắn với thực hiện các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội như cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
      Trong những năm qua, các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi suy nghĩ và hành động của các cấp Hội, cán bộ hội viên trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Kết quả đã có trên 259.000 hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; 844 hội viên phụ nữ được các cấp Hội hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp bằng nhiều hình thức; có 161 ý tưởng được Hội hỗ trợ hiện thực hóa; 31 Tổ hợp tác, 18 Hợp tác xã do Phụ nữ tham gia quản lý được Hội tham gia hỗ trợ thành lập.
      Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào Phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 14/10/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi “Phụ nữ Sơn La khởi nghiệp với mô hình Hợp tác xã kiểu mới” năm 2022 với sự tham gia của 30 thí sinh đại diện cho 10 đội thi của 10 huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã về dự Hội thi. Qua 3 phần thi (Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức, trình bày dự án/ý tưởng kinh doanh) Ban Tổ chức Hội thi đã trao 01 giải nhất cho đội thi Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai, 02 giải nhì cho đôi thi Hội LHPN huyện Thuận Châu và Mai Sơn, 03 giải ba, 03 giải chuyên đề.
      Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ phụ nữ tỉnh Sơn La; Thúc đẩy hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, Hợp tác xã, hộ cá thể, tổ hợp tác, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới./.
Hội LHPN tỉnh Sơn La

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan