Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XX, lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 07/10/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XX, lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026

      Ngày 07/10/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XX, lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Thường trực Hội LHPN huyện, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện và đông đủ chuyên viên chuyên trách cơ quan Hội LHPN huyện. Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản: báo cáo đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; và  Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2022; Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Hội; xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội trong các cấp Hội nhiệm kỳ 2022-2027; Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm về triển khai Đề án Đề án đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2026 năm 2022; Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2022 triển khai triển thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy về “Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với phong trào “3 sạch” – sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ” năm 2022; Triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn I: 2021 - 2025 của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn. Các đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN huyện đã tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị; đồng thời, chia sẻ kết quả và tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ 9 tháng đầu năm 2022 của địa phương; kiến nghị, đề xuất, đưa ra phương hướng thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian tới đạt kết quả cao, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
      Tại Hội nghị thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện đã đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, các ý kiến đóng góp trí tuệ, chất lượng của các đồng chí Uỷ viên BCH. Đồng thời, đồng chí mong muốn các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục tuyên truyền, vận động, phát huy hơn nữa khả năng, ý chí của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện, góp phần cùng xây dựng tổ chức Hội phát triển toàn diện, đóng góp vào sự phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng chung của huyện.
      Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã quyết nghị một số nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua  “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch,góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và 02 khâu đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra./.
Hà Thị Bình - Hội LHPN huyện Mai Sơn

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan