Quỳnh Nhai bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở năm 2022

Quỳnh Nhai bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở năm 2022

      Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Quỳnh Nhai về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở năm 2022.
      Trong 02 ngày 28, 29/9/2022. Hội LHPN huyện với vai trò là thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp Luật của huyện đã tham gia Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở cho 127 đồng chí là tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở tại 02 xã Mường Sại và Nặm Ét. Tại Hội nghị các tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên giới thiệu những nội dung trọng tâm, quan trọng của một số văn bản Luật như: Luật trẻ em, một số quy định của pháp luật về bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống Bạo lực gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở; Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.
      Thông qua Hội nghị tập huấn cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở những kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm đảm bảo bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện./.
Trần Thị An - PCT Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan