Hội thi “Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở giỏi huyện Bắc Yên lần thứ nhất năm 2022”

Hội thi “Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở giỏi huyện Bắc Yên lần thứ nhất năm 2022”

      Nhằm cụ thể hóa một số nhiệm vụ của Đề án "Nâng cao chất lượng hiểu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Yên đến năm 2025", nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương. Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự tích cực ủng hộ của các ban ngành và nhân dân, tạo thuận lợi để mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ở cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 02 ngày       15-16/9/2022, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Yên tổ chức Hội thi “Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở giỏi huyện Bắc Yên lần thứ nhất năm 2022”.
      Hội thi là dịp để động viên, biểu dương những thành tích của các cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở đạt được.Nâng cao hơn trình độ, năng lực , kỹ năng công tác, thúc đẩy đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương.
      Tham gia Hội thi có 16 đội thi đến từ 16 xã, thị trấn trong huyện. Thành viên các đội thi là Đại diện Thường trực Đảng ủy, đại diện lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở. Hội thi trải qua 3 phần: chào hỏi, xử lý tình huống và hiểu biết kiến thức. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đội thi đã đem đến hội thi các phần thi sôi động, cuốn hút, thể hiện được khả năng, năng lực và sự hiểu biết về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở.
      Kết thúc Hội thi: Ban giám khảo đã trao 01 giải Nhất;  02 giải Nhì; 03 giải Ba;  04 giải Khuyến khích; 06 giải Phong trào; 02 giải phụ./.
Hội LHPN huyện Bắc Yên
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan