Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức giám sát theo QĐ 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức giám sát theo QĐ 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

      Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-PN ngày 21/02/2022 của Hội LHPN huyện Yên Châu về giám sát cơ sở thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Khoản 3 Điều 53 của Luật Bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng lương hưu cho người lao động nữ là cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, thị trấn năm 2022, đồng thời nhằm nắm tình hình cơ sở và hỗ trợ các cơ sở Hội thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới.
      Đoàn giám sát Hội LHPN huyện do đồng chí Quàng Thị Hoa - Uỷ viên BCH Huyện ủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tại Đảng uỷ, UBND, Hội LHPN xã Lóng Phiêng (ngày 26/8/2022) và xã Viêng Lán (ngày 29/8/2022) về công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Đảng ủy xã và việc thực hiện Khoản 3, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng lương hưu cho người lao động nữ là cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, thị trấn.
      Qua công tác giám sát, Đoàn đánh giá cấp ủy Đảng, chính quyền hai xã đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới trong việc xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; hỗ trợ tạo điều kiện cho Hội phụ nữ xây dựng các chương trình phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.
      Xã Lóng Phiêng nữ tham gia BCH Đảng bộ 04/14 đồng chí đạt 28,6%; đại biểu HĐND xã là 07/21 đồng chí đạt hơn 58,3%. Nữ được bầu cử và bổ nhiệm 01 đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND xã, 01 nữ Bí thư chi bộ trường, 03 nữ Bí thư chi bộ bản. Số đảng viên nữ trong toàn xã là 108/293 đồng chí, chiếm 36,8%. Thực hiện hiện Khoản 3, Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội là nữ tham gia bảo hiểm xã hội đủ tuổi nghỉ chế độ mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội là 01 đồng chí, nguyên Chủ tịch hội LHPN xã, tại thời điểm nghỉ việc thì thời gian tham gia BHXH chưa đủ 15 năm, đồng chí không được hưởng lương hưu ngay, được hướng dẫn đóng thêm BHXH tự nguyện, đến 01/10/2021 đồng chí đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Xã Viêng Lán, nữ tham gia BCH Đảng bộ 02/15 đồng chí, đạt 13,33%, nữ tham HĐND xã là 7/19 đồng chí đạt 31,95% . Thực hiện hiện Khoản 3, Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội là nữ tham gia bảo hiểm xã hội đủ tuổi nghỉ chế độ là 01 đồng chí, nguyên phó chủ tịch hội LHPN xã, tuy nhiên tại thời điểm nghỉ việc thì thời gian tham gia BHXH mới được 5 năm, sau khi nghỉ việc đồng chí đã được hướng dẫn và đang đóng thêm BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.
      Kết thúc chương trình Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, chủ động lồng ghép triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi của cán bộ, hội viên, phụ nữ./.
Hoàng Anh - Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan