Hội LHPN Thành phổ tổ chức Hội nghị sơ kết Mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Hùn, bản Ót Luông xã Chiềng Cọ

Hội LHPN Thành phổ tổ chức Hội nghị sơ kết Mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Hùn, bản Ót Luông xã Chiềng Cọ

      Thực hiện các chủ trương của thành phố về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng tỷ lệ cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại cây, con có giá trị kinh tế cao và nhiệm vụ 2 của Hội; triển khai Đề án 939 của Thủ tướng chính phủ; Kế hoạch số 188/KH-PN ngày 10/02/2020 của Hội LHPN thành phố Sơn La về kế hoạch xây dựng mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Hùn, bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ năm 2020. Năm 2019, Hội LHPN thành phố đã trao 13 con dê trị giá 13.000.000 đồng cho 13 hộ gia đình hội viên phụ nữ tại bản Ót Luông. Năm 2021, tiếp tục hỗ trợ 60 con dê trị giá 60.000.000 đồng cho 30 hộ gia đình hội viên, phụ nữ tại bản Hùn, bản Ót Luông.
      Ngày 26/8/2022, Hội LHPN thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Hùn và bản Ót Luông xã Chiềng Cọ. Sau 3 năm triển khai mô hình nuôi dê, từ 73 con dê giống ban đầu đến nay dê sinh trưởng và phát triển tốt nhân diện được 225 con (không tính con giống ban đầu). Mỗi con bán được từ 3.000.000 đồng đến 3.500.000 đồng giá bán khá cao so với các loại vật nuôi khác,mỗi năm các hộ gia đình thu nhập từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng từ mô hình nuôi dê.
      Bước đầu mô hình tạo hiệu ứng tích cực giúp cho 43 hộ gia đình có thêm thu nhập, chăn nuôi ổn định, đời sống từng bước nâng cao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo của địa phương./.
Bích Diệp - Chuyên viên Hội LHPN Thành phố
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan