Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện, các đơn vị trực thuộc năm 2022

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện, các đơn vị trực thuộc năm 2022

      Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1802/QĐ-TTg ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“ Bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 65/KH-BTV ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh  về triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 và chương trình công tác năm 2022. Từ ngày 10/8 đến hết ngày 12/8/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 50 chị là cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện, các đơn vị trực thuộc năm 2022.
      Nhằm không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội cấp tỉnh, huyện và các đơn vị trực thuộc về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng nghiệp vụ Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ  nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giúp cán bộ Hội các cấp cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng trong công tác Hội. Tại các hội nghị tập huấn, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Thị Kỳ - Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tải các chuyên đề: tổng quan về bình đẳng giới; bình đẳng giới trong các lĩnh vực; phát hiện vấn đề giới; thu thập, xử lý thông tin về giới; lồng ghép giới, đánh giá tác động giới; giám sát việc thực hiện bình đẳng giới; tổ chức thao giảng.

 
      Thông qua các hội nghị, Ban Tổ chức hội nghị mong muốn mỗi đồng chí đại biểu tiếp thu, vận dụng được những kiến thức, kỹ năng được tập huấn trong công tác, trong cuộc sống, củng cố, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội./.
Hồng Nhung
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan