HỘI LHPN HUYỆN THUẬN CHÂU TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ RA MẮT HAI MÔ HÌNH CHI HỘI “5 KHÔNG, 3 SẠCH”; “PHỤ NỮ THU GOM, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI”

HỘI LHPN HUYỆN THUẬN CHÂU TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ RA MẮT HAI MÔ HÌNH CHI HỘI “5 KHÔNG, 3 SẠCH”; “PHỤ NỮ THU GOM, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI”

      Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022. Ngày 9/8/2022, tại bản Lào, xã Tông Cọ, Hội LHPN huyện Thuận Châu đã tổ chức hội nghị truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ra mắt hai mô hình Chi hội “5 không, 3 sạch” và mô hình “Phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải”.
      Tại Hội nghị truyền thông về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Tông Cọ đã được tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới; tiêu chí xã, bản, hộ nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020; hình thức thực hiện và đóng góp của người dân trong việc xây dựng Nông thôn mới; những nội dung tham gia của Hội LHPN trên địa bàn huyện trong thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian truyền thông về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon sử dụng một lần, nguy cơ dịch bệnh do rác thải gây nên, các biện pháp giảm thiểu tác hại... thông qua các hình ảnh minh họa do tuyên truyền viên trực tiếp hướng dẫn.
      Tiếp đó, Hội LHPN huyện đã tổ chức lễ ra mắt hai mô hình: Chi hội “5 không 3 sạch” gồm 80 thành viên và mô hình “Phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải” gồm 20 thành viên tại chi hội phụ nữ bản Lào, xã Tông Cọ. Thường trực Hội LHPN huyện đã công bố và trao Quyết định thành lập cho chi hội phụ nữ bản Lào, bàn giao vật tư hỗ trợ mô hình, bao gồm 15 thùng, xô nhựa để phân loại rác, 30 gói men vi sinh. Việc thành lập mô hình nhằm tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình với mục tiêu 3 sạch: “Sạch bếp – Sạch nhà – Sạch ngõ”.
      Cũng trong buổi ra mắt, các thành viên tham gia mô hình đã được hướng dẫn cách phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ, rác thải tái chế, cách xử lý, cách ủ phân hữu cơ bằng chính rác thải hữu cơ và men vi sinh để giảm thiểu chất thải, bảo vệ môi trường. Đồng thời, ký cam kết tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sau buổi lễ, các đại biểu và chị em đã đồng loạt ra quân thu gom và phân loại rác, ủ phân với men vi sinh, kết hợp trồng hoa ven đường./.
Thúy Viên – Hội LHPN huyện Thuận Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan